Kontakt

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Henrieta Hirjaková

Advokátka zapísaná v zozname SAK, č. licencie 5868

Nám. Osloboditeľov 1 , 071 01 Michalovce

IČO: 42 242177
DIČ: 1077342497

Tel.: +421 41/ 56 – 652 4408,
Mobil: +421 9048/ 504 821
Fax.: +421 41 / 56 -652 4408
e-mail:judr.hirjakova@gmail.com