Verejné právo

V tejto oblasti poskytujeme právne poradenstvo v oblasti verejnoprávnych vzťahov
  • právne poradenstvo vo všetkých  oblastiach správneho práva
  • právne poradenstvo a zastupovanie v priestupkovom konaní
  • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy – stavebný úrad, živnostenský úrad a iné. 
  • právne poradenstvo v otázkach súvisiacich s verejným obstarávaním

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Pridaj komentár