Súdne spory

  • poskytovanie poradenstva a zastupovanie fyzických aj právnických osôb (na strane žalobcu i žalovaného) v súdnych konaniach na súdoch všetkých stupňov
  • mimosúdne riešenie sporov
  • riešenie sporov v súvislosti s konkurzmi a vymáhaním pohľadávok
  • vypracovanie všetkých druhov žalôb, napr: (žaloby o ochranu osobnosti, určovacie žaloby o  určenie vlastníctva, o vydanie veci, o vydanie bezdôvodného obohatenia,  žaloby o náhrade škody a iné )

 Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Pridaj komentár