Rodinné právo

V tejto oblasti poskytujeme právne poradenstvo v rodinného práva
 • vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom  
 • zastupovanie v rozvodovom konaní, v konaní o určenie výživného pre maloleté dieťa, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti
 • zastupovanie a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (napr. zvýšenie a zníženie výživného, úprava styku k mal. dieťaťom)  
 • zastupovanie v konaní o určenie a zapretie otcovstva, v konaní o určenie materstva
  zastupovanie v konaní o určenie výživného pre rozvedeného manžela  
 • určenie rodičovstva  
 • osvojenie maloletých detí  
 • náhradná starostlivosť (pestúnska a ústavná starostlivosť)  
 • vypracovanie všetkých druhov rodičovských dohôd  
 • vymáhanie nezaplateného výživného v rámci exekučného konania  
 • poskytovanie právneho poradenstva týkajúce sa náhradného výživného  

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Pridaj komentár