Pracovné právo

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov.
 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, 
 • vypracovanie interných smerníc a organizačných a pracovných poriadkov pre zamestnávateľa  a iných typov zmlúv  
 • vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  
 • kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných jednostranných alebo dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce
 • vypracovanie  konkurenčných doložiek  a poskytovanie poradenstva  pred  zneužitím  práv
 • vypracovanie dokumentov a postupov v oblasti ochrany pred zneužitím informácií a obchodného tajomstva vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov  
 • právne poradenstvo v oblasti diskriminácie v pracovno-právnych vzťahoch a zastupovanie  
 • zastupovanie v konaniach o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a iných konaniach podľa Zákonníka práce  
 • posudzovanie nárokov pri uplatňovaní nároku na náhradu škody zo strany zamestnancov a zamestnávateľov  
 • vypracovanie návrhov, žalôb, odvolaní, sťažnosti a iných podaní
 • zastupovanie v súdnych sporoch v rámci ochrany pracovnoprávnych vzťahoch  

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Pridaj komentár