Konkurzy a reštrukturalizácie

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti konkurzu   reštrukturalizácie.
  • zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní, zastupovanie na schôdzi veriteľov
  • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a konkurzných prihlášok pohľadávok , incidenčných žalôb a iné.
  • právne poradenstvo pre klientov ako veriteľov tak so zabezpečenými ako aj s nezabezpečenými pohľadávkami
  • zastupovanie veriteľov pri reštrukturalizácii, v konaniach súvisiacich s reštrukturalizáciou,

 


Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Pridaj komentár