Podielové spoluvlastníctvo - komplexný pohľad

Podielové spoluvlastníctvo - komplexný pohľad

Náš právny poriadok pripúšťa, aby jedna vec mohla byť vo vlastníctve viacerých osôb, takýto stav kedy môže byť vec súčasne vo vlastníctve viacerých subjektov nazývame spoluvlastníctvo. Každý zo spoluvlastníkov má zásadne tie isté oprávnenia, aké má jediný vlastník. Čítajte viac »

Ako sa brániť proti rozhodcovskému rozsudku

Ako sa brániť proti rozhodcovskému rozsudku

Fyzická osoba, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch ako spotrebiteľ pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv, ktorých predmetom je poskytnutie tovaru alebo služby je väčšinou nútená uzatvárať tzv. blanketové zmluvy, ktorých obsah je vopred dojednaný a nemá možnosť ho ovplyvniť. Jedná sa predovšetkým o zmluvy o spotrebiteľských úveroch, poistné zmluvy, zmluvy s mobilnými operátormi, zmluvy o dodávke a odbere plynu, elektriny, lízingové zmluvy a iné. Čítajte viac »

Nájom bytov

Nájom bytov

Novelizácia sa bude musieť odložiť. Čítajte viac »

Daňové priznanie

Daňové priznanie

Nezabudnite na nové povinnosti. Čítajte viac »

Ústavný súd

Ústavný súd

Prekvapujúci nález, ktorý sme nečakali. Čítajte viac »

 

Vitajte na našej stránke

Určite každý z Vás sa stretol so situáciou, kedy potreboval vyhľadať právnika, buď ste oslovili známych, alebo ste  sami začali študovať paragrafy a stratili ste sa v spleti otáznikov, Váš problém môže byť vyriešený ak sa obrátite na nás.

Sme nezávislou právnickou kanceláriou, ktorá poskytuje komplexné právne služby vrátane procesného zastupovania a to vo všetkých oblastiach slovenského práva: občianske, obchodné, pracovné, rodinné a majetkové. Riešime spory majetkové, či už vyporiadanie majetku manželov, podielových spoluvlastníkov uzatvárame dohody,

Venujeme sa sporovým aj nesporovým prípadom, vyhotovovaniu zmlúv, listín o právnych úkonoch, poskytujeme písomné a ústne konzultácie a stanoviská.

Našou snahou je poskytnúť Vám čo najširšiu právnu pomoc, podľa Vašich individuálnych potrieb, pričom hľadáme vždy optimálne právne riešenia v závislosti od Vašich možností.

Našou prioritou je poskytnúť Vám právne služby rýchlo, diskrétne, efektívne a na vysokej odbornej úrovni, pričom je aj v našom záujme minimalizovať Vaše náklady.